Tanssin Voima ry.

Yhdistys on perustettu 28.3.2012. Sen perustajajäseniä ovat Marjaterttu Willman, Aapo Siikala ja Tuija Lindholm.
Yhdistyksen rekisterinumero on 208.363 ja y-tunnus 2492028-2.

Hallitus 2012:

Marjaterttu Willman, puheenjohtaja
Aapo Siikala, varapuheenjohtaja
Jonna Aaltonen, jäsen
Tuija Lindholm, varajäsen, sihteeri

1. Yhdistyksen nimi on Tanssin Voima ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu:
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää tanssitaidetta ja tanssiharrastusta, sekä edistää koreografian, lavastustaiteen, valosuunnittelun ja musiikin erilaisia yhteistyömuotoja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- ylläpitää Willman Dance Company – nimistä tanssiryhmää
- toimeenpanee tanssinäytäntöjä ja niihin verrattavia tilaisuuksia
- järjestää esittävään taiteeseen liittyviä tapahtumia
- hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa
- järjestää tanssiharjoituksia
- järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia
- on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten yhdistyksien kanssa
- harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja valistustoimintaa
- järjestää jäsenilleen tutustumis- ja opintomatkoja kulttuuritilaisuuksiin
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:
- järjestää maksullisia tanssiesityksiä ja muita esittävään taiteeseen liittyviä tapahtumia
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta
- toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
- harjoittaa kahvilatoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä
- harjoittaa esityksiin liittyvää oheistuotteiden myyntiä

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä taiteen parissa työskentelevä tai taidetta harrastava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.